Η μίζα είναι ένα από τα βασικά εξαρτήματα του ηλεκτρικού συστήματος του αυτοκινήτου, που λειτουργεί με ηλεκτρισμό που προέρχεται από την μπαταρία. Η μίζα ενεργοποιείται με το γύρισμα του κλειδιού και μεταδίδει την κίνηση στον κινητήρα για να πάρει μπρος το αυτοκινήτου.

Η μίζα του αυτοκινήτου είναι το εξάρτημα που σε περίπτωση βλάβης μπορεί ακόμα και να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητό σας.

Όταν συμβούν κάποιο ή κάποια από τα παρακάτω προβλήματα η μίζα δυσκολεύεται να δώσει κίνηση στον κινητήρα ή ακόμη και να μη τα καταφέρει καθόλου.

Τι μπορεί να προκαλέσει την κακή λειτουργία ή τη βλάβη της μίζας του αυτοκινήτου  Ενδείξεις και συνέπειες μιας προβληματικής μίζας

1.    Η πιο συνηθισμένη βλάβη της μίζας προέρχεται από τα καρβουνάκια λόγω φυσιολογικής φθοράς.
Στην περίπτωση που τα καρβουνάκια έχουν φθαρεί, είναι εύκολο να το καταλάβουμε. Γυρίζουμε τη μίζα και παρατηρούμε ότι μια στις τέσσερις ή πέντε φορές δεν ανταποκρίνεται. Πρόκειται για μια καθαρή ένδειξη ότι τα καρβουνάκια έχουν φθαρεί.

2.    Η μπομπίνα είναι ένα ακόμα ευπαθές εξάρτημα της μίζας. Ο οδηγός προσπαθώντας πολλές φορές να ξεκινήσει τη μηχανή, είναι αρκετά πιθανό να προκαλέσει βλάβη στο συγκεκριμένο εξάρτημα.
Τώρα το πρόβλημα στην μπομπίνα δημιουργείται από την επιμονή του οδηγού να ξεκινήσει τη μηχανή. Οι απανωτές προσπάθειες εκκίνησης υπερθερμαίνουν την μπομπίνα και την πολλές φορές τη καίνε, με αποτέλεσμα να προκληθεί βραχυκύκλωμα στη μίζα και να μην ανταποκρίνεται στο γύρισμα του κλειδιού.

3.    Ένα ακόμη εξάρτημα της μίζας που μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα είναι το μπουτόν. Είναι ένας ηλεκτρομαγνήτης που συμμετέχει στη μετατροπή του ηλεκτρισμού που προέρχεται από την μπαταρία σε κίνηση.
Όταν τώρα το μπουτόν της μίζας έχει χαλάσει, η μίζα δεν ανταποκρίνεται με τίποτα και σπανιότερα εμφανίζει τα ίδια συμπτώματα με αυτά που υπάρχουν όταν τα καρβουνάκια έχουν φθαρεί.

4.    Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που προβλήματα στη λειτουργία της μίζας, δημιουργεί το γρανάζι της μίζας (αυτό έρχεται σε επαφή με ένα ανάλογο γρανάζι στη μηχανή ώστε να μεταδοθεί η κίνηση). Η βλάβη δημιουργείται λόγω φθοράς, ενώ πολλές φορές μπορεί να έχει μαζευτεί αρκετή βρομιά.
Όταν το γρανάζι της μίζας έχει κολλήσει πάνω στο γρανάζι του κινητήρα (συνήθως λόγω φθαρμένου δακτυλιδιού), δεν μπορεί να επιστρέψει μετά την εκκίνηση στην αρχική του θέση, με αποτέλεσμα να περιστρέφεται κατά τη διάρκεια της κίνησης του οχήματος, καίγοντας την μπομπίνα της μίζας.

5.    Βέβαια είναι λογικό, όταν η μπαταρία του αυτοκινήτου για κάποιο λόγο έχει αδειάσει από ρεύμα, η μίζα δεν μπορεί να λειτουργήσει αφού δεν παίρνει ηλεκτρικό ρεύμα.

Στο συνεργείο πολλές φορές θα ανοίξουν τη μίζα και θα την επισκευάσουν. Αρκετές φορές ακόμη την αντικαθιστούν με κάποια ανακατασκευασμένη ή τοποθετούν καινούργια. Αυτό θα το κρίνει ο εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων ανάλογα με τη βλάβη που παρουσιάζει η μίζα.